ร้านขายเสื้อกีฬา เสื้อฟุตบอลพิมพ์ลาย ติดเบอร์เฟล็กซ์เสื้อบอล สกรีนราคาถูก SportMighty

การคืนเงินและคืนสินค้า|ร้านขายเสื้อฟุตบอลและอัดเบอร์โพลิเฟล็กซ์,สกรีนSportMighty

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า SportMighty(บริษัท กวางซัน จำกัด)

เมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทจะถือว่าได้รับทราบนโยบายข้างต้นแล้ว กรุณาอ่านก่อนสั่งซื้อ

รายละเอียด

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า สกรีนชื่อเบอร์โพลิเฟล็กซ์/สั่งผลิตเสื้อตามแบบ ลูกค้าสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ภายใน7วัน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากเกินเวลาดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้า โดยนำหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ทางบริษัทด้วย

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน /คืนสินค้า ให้บริษัทแก้ไขตามกรณีดังต่อไปนี้

  • บริษัทอัดชื่อ เบอร์โลโก้ผิด บริษัทจะทำการแก้ไขใหม่
  • ชื่อเบอร์หลุด ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้ทางบริษัทแก้ไขได้ โดยลูกค้าออกค่าส่งเอง
  • สภาพสินค้าชำรุดตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้า

ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าหากเกิดกรณี ดังนี้

  • ลูกค้ารู้สึกไม่พึงพอใจในตัวสินค้า เช่น รู้สึกว่าขนาดเสื้อใหญ่หรือเล็กเกินไป สีเสื้อไม่สวย รู้สึกแบบเสื้อไม่เหมือน หรือลูกค้าสั่งสกรีนชื่อเบอร์ผิด
  • ลูกค้ารู้สึกว่าสกรีนชื่อ,เบอร์ เอียงไป1-2mm, cm ทางบริษัทจะไม่รับแก้ไขใหม่เนื่องจากเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่น การดูหน่วยเป็นมิลลิเมตร จะไม่สามารถทำได้
  • บริษัทส่งของไม่ทันกำหนด หากสาเหตุเนื่องจาก ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ การเมือง สงครามเช่นแผ่นดินไหว สึนามิ มีการประท้วง ปิดถนน ทำให้บริษัทส่งสินค้าไม่ทัน กรณีนี้ไม่รับคืนสินค้าและไม่รับคืนเงิน

การยกเลิกสั่งผลิตตามแบบ

  • ก่อนมัดจำ50% สามารถยกเลิกได้ไม่เก็บเงินค่าดำเนินการผลิตใดๆ
  • หลังชำระมัดจำ50% แล้ว และบริษัทได้ดำเนินการผลิตแล้วจะไม่คืนเงินค่ามัดจำ และมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการผลิตเพิ่ม คิดค่าวัตถุดิบ ต่างๆตามราคาที่เกิดขึ้นจริง
  • บริษัท จะคืนเงินหลังหักค่าดำเนินการผลิตแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้สั่งซื้อสินค้า

โซเชียลมีเดีย

facebook youtube Sport Mighty Channel twitter Sport Mighty Instagram